Välj anläggning
 
Lånesläp* Fri byggrådgivning Noga utvalda artiklar
Stäng
    • Öppettider

Välj rätt underlagstak

Välj rätt underlagstak

Nedan följer är en checklista med faktorer som kan vara bra att tänka på när du skall välja underlagsmaterial till tak:

  1. AMA-krav.Uppfyller produkten kraven enligt AMA Hus för aktuellt användningsområde?
  2. Typ av yttertak. Vilken typ av yttertak ska läggas ovanpå? För bitumen/takpapp ska YAM 2000 användas. Är det betongpanna, Decra, shingel eller profilerad plåt är valmöjligheterna större. Extra hänsyn bör tas om yttertaket är av enkupigt strängfalsat tegel eller planplåt/bandtäckning.
  3. Underlagsprodukterna är godkända för olika taklutningar. Välj en produkt som klarar en lägre lutning – det ger större trygghet och flexibilitet även vid läggning på högre taklutning.
  4. Klimatförhållanden på platsen.Är läget kustnära utsätts byggnaden för en mer krävande klimatpåverkan än i ett skyddat läge i inlandet. En tunn produkt är normalt mer väderkänslig och skadas dessutom lättare under byggskedet.
  5. Effektivitet vid montering.Ju mer yta våden täcker, desto färre skarvar blir det på taket. Med färre skarvar blir taket säkrare. Det innebär också en tidsbesparing vid läggningen, särskilt på större takytor.
  6. Exponeringstid för UV-ljus.Ska byggnaden stå öppen under en längre tid lönar det sig att satsa på en bättre kvalitet. Välj en produkt som klarar lång öppentid innan yttertaket kommer på plats. Det ökar flexibiliteten i byggprocessen.
  7. Årstid för läggningen.Produktens materialsammansättning påverkar dess egenskaper vid monteringen. Till exempel gör en tillsats av polymerer att den blir smidigare att jobba med vintertid. Särskilt viktigt att beakta för tätheten på sikt är vilken installationstemperatur produktens klisterkant klarar.

Diffusionstyp. Både diffusionsöppna och diffusionstäta underlagsdukar hindrar vatten från att tränga igenom. Skillnaden är att diffusionsöppna dukar släpper igenom fukt och ånga, så att man isolera ända upp till duken vid frihängande montering, utan luftspalt emellan.